۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
1395/04/31 /img/NoImage.jpg
كارگاه كوهورت

كارگاه مطالعه كوهورت ويژه توانمندسازي و انتخاب پرسشگران مطالعه از تاريخ 5 مردادماه 95 به مدت سه روز در محل سالن معاونت پژوهشي  دانشگاه واقع در كلينيك بيمارستان هاجر برگزار مي گردد. از كليه پذيرفته شدگان دعوت بعمل مي ايد.
تعداد بازدید: 383
Powered by DorsaPortal