۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
1397/04/27 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/dneshkadeccccccccccccc.jpg
اطلاعيه جلسه دفاع

بسمه تعالي

«اطلاعيه جلسه دفاعيه»

 

مـوضوع:

مقايسه الگوي بيان ژن ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان در مسير تمايز به سمت سلولهاي پيش ساز عصبي قبل و بعد از تيمار با فاكتورهاي رشد
 
 

اساتيد راهنما:

جناب آقاي دكتر محمد سعيد جامي

جناب آقاي دكتر علي ملتي
 
 

اساتيد داور:

سركار خانم عفت فرخي
سركارخانم ثريا قاسمي 

 

ارائه دهنده:

 فاطمه رفيعي (دانشجوي ارشد ژنتيك پزشكي)

 

زمان: شنبه 30/ 4 /97 ساعت 12-10

 مكان: رحمتيه - سالن ابن سينا  كارگاه شماره  5

تعداد بازدید: 55
Powered by DorsaPortal