۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
1397/08/19 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/dneshkadeccccccccccccccccc.jpg
برگزاري كارگاه تجاري سازي سلول هاي بنيادي

بسمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان ميرساند، دانشكده فنآوريهاي نوين دانشگاه در نظردارد كـارگاه آموزشي يك روزه همراه با گواهي

«تجاري سازي در حوزه سلول هاي بنيادي »

درتاريخ 97/9/21راس ساعت 8:30 لغايت 11:50 در سالن ابن سينا واقع در مجتمع رحمتيه با تدريس جناب آقاي دكتر مهدي بني طالبي و جناب آقاي دكتر كوروش اشرفي برگزار گردد. شركت براي تمام اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و افراد ذي نفع آزاد مي باشد. 


 

تعداد بازدید: 28
Powered by DorsaPortal