۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
1397/09/11 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/201730311246fanavariccccccccc.jpg
برگزاري كارگاه

بسمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و كارشناسان ميرساند، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي در نظردارد كـارگاه آموزشي يك روزه

تحت عنوان« وسترن بلات  »

در تاريخ 13/9/97 لغايت 14/9/97  از ساعت 15-8 برگزار نمايد. در ضمن هزينه ثبت نام دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  1000000 ريال وشركت كنندگان خارج از دانشگاه 2000000ريال مي باشد.جهت ثبت نام 97/9/12 به مركز تحقيقات سلولي و مولكولي مراجعه نماييد.

مكان برگزاريكارگاه:مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

تعداد بازدید: 16
Powered by DorsaPortal