دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
1398/02/21
آزمون online دوره آموزشي آشنايي با ويرايش و ويراستاري در متون و مكاتبات اداري
قابل توجه كليه همكاران رسمي - پيماني و قراردادي با پستهاي سازماني متصدي امور دفتري - متصدي امور دفتري و بايگاني- متصدي امور عمومي - مسئول بايگاني - بايگان - مسئول دفتر - مسئول دبير خانه و متصدي امور دبيرخانه - ماشين نويس - متصدي چاپ و تكثير - نامه رسان - تلفنچي- اپراتور تلفن - منشي - متصدي پذيرش و كارشناس امور اداري :

جهت شركت در آزمون online دوره آموزشي آشنايي با ويرايش و ويراستاري در متون و مكاتبات اداري از ساعت 9 تا 11 صبح روز يك شنبه مورخ 22 / 02 / 1398 به وب سايت دانشگاه با آدرس 192.168.10.27:8080 يا سامانه آموزش كاركنان مراجعه نماييد.
تعداد بازدید:
303
نویسنده:
منبع:
Powered by DorsaPortal