دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
1398/07/03
اولين فراخوان ثبت نام و پذيرش دوره پودماني انفورماتيك پرستاري
در راستاي بهره مندي از بستر فضاي مجازي در جهت ارتقاي عدالت آموزشي در كشور و نيز با عنايت به سرعت چشمگير رشد و توسعه بكارگيري روش هاي انفورماتيك پرستاري در جهان و توجه به آن در شرح وظايف پرستاران و شاخص هاي اعتباربخشي بيمارستان ها، دانشگاه علوم پزشكي مجازي با بهره گيري از ظرفيت ها و امكانات خود اقدام به طراحي دوره پودماني "انفورماتيك پرستاري" نموده است.
 
 
 
 
تعداد بازدید:
463
نویسنده:
منبع:
Powered by DorsaPortal