۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
تاريخچه

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد فعاليت آموزشي خود را از سال 1365 با پذيرش دانشجو در رشته هاي پزشكي ، پرستاري و مامايي آغاز نمود. در دانشكده پزشكي گروهي با عنوان " بهداشت" مشتمل بر اساتيدي در رشته هاي اپيدميولوژي، بهداشت محيط، مديريت خدمات بهداشتي درماني و آموزش بهداشت به ارائه خدمات مرتبط مشغول خدمت بودند. در سال 1370 پذيرش اولين گروه از دانشجويان بهداشت در رشته كارداني بهداشت محيط و سپس مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده در دانشكده پزشكي شهركرد آغاز شد.
با تصويب دانشكده بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 1383 ، گروه بهداشت از دانشكده پزشكي جدا شده و به صورت مستقل دانشكده بهداشت فعاليت آموزشي خود را در قالب سه گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي، گروه بهداشت محيط و گروه بهداشت عمومي آغاز نمود. درسال 1383 دوره كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط و درسال 1389 كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط و كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط و كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي و در سال 1390 كارشناسي ارشد آمار زيستي و در سال 1394 كارشناسي ارشد اپيدميولوژي به دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده اضافه گرديد. در مجموع ، اين دانشكده تا پايان نيمسال دوم 95-1394 تعداد 1970 نفر دانشچوي فارغ التحصيل داشته است.

تاریخ به روز رسانی: 1395/09/14
تعداد بازدید: 4819
Powered by DorsaPortal