۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
پرسش هاي متداول
شرايط عضويت
1. شرايط عضويت براي دانشجويان دانشگاه چگونه است؟
 دانشجويان جديدا لورود با مراجعه به كتابخانه هاي وابسته ، فرم مربوط به عضويت كتابخانه مركزي را دريافت خواهند نمود و پس از تكميل آن به همراه يك قطعه عكس 4*3 ( جهت اسكن) ، عضو كتابخانه هاي دانشگاه خواهند شد . براي اين اعضا كارت مخصوص كتابخانه عضويت صادر خواهد شد .
 
2. شرايط عضويت براي اعضاء هيئت علمي و كارمندان چگونه است؟
كارمندان (رسمي، پيماني، قراردادي) و اعضاء محترم هيئت علمي با مراجعه به كتابخانه هاي وابسته و ارائه يك قطعه عكس ( جهت اسكن) و كپي آخرين حكم كارگزيني به همراه نامه معرفي از محل كار مي توانند به عضويت كتابخانه در آيند.
 
3. آيا كار مندان شركتي و قراردادي و نيروهاي طرحي دانشگاه مي توانند عضو كتابخانه شوند ؟
 كارمندان شركتي با مراجعه به كتابخانه مركزي و ارائه معرفي نامه از كارگزيني محل خدمت خود، يك قطعه عكس و همچنين كپي حكم كارگزيني يك نفر از همكاران رسمي به عنوان معرف ، مي توانند به عضويت كتابخانه مركزي درآيند.
 
تسويه حساب و تمديد عضويت
4. براي تسويه حساب با كتابخانه چگونه اقدام كنيم ؟
همه اعضاء كتابخانه در زمان اتمام كار ، قرارداد و يا دوره دانشجويي مي بايستي پس از بازگرداندن كتب و منابع امانتي خود با در دست داشتن كارت عضويت به كتابخانه دانشكده مراجعه و تسويه حساب نمايند .
 
5. چگونه كارت عضويت خود را كه مدت اعتبار آن گذشته است تمديد كنم ؟
 براي تمديد اعتبار كارت عضويت ، پس از مراجعه به كتابخانه هاي وابسته و ارائه كارت دانشجويي ، اعتبار عضويت شما بر اساس تاريخ مندرج در كارت دانشجويي تمديد مي گردد .
 
6 . در صورتيكه كارت عضويت مفقود شود چه كاري بايد انجام داد ؟
در صورتيكه كارت عضويت كتابخانه مفقود شود ، ابتدا از عضو مربوطه تعهد گرفته كه هيچگونه سوء استفاده اي از كارت مفقودي نشود و بعد از آن كارت المثني صادر مي شود .  
 

تاریخ به روز رسانی: 1394/09/08
تعداد بازدید: 1771
Powered by DorsaPortal