۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
فرايند دسترسي به داده ها
 1-  Data Dictionary: کلیه اطلاعات مربوط به متغیرهای موجود در کهورت بزرگسالان پرشین اعم از منبع پرسشنامه، نوع متغیر، کدهای مورد استفاده و غیر... در این سند ارائه شده است. محققین میتوانند پیش از ارسال طرح های تحقیقاتی، با مراجعه به این سند، از متغیرهای کهورت آگاهی یابند. همچنین این فایل در سایت کهورت پرشین نیز در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
 
2- قوانین نویسندگی کهورت پرشین: کلیه قوانین مربوط به دسترسی به اطلاعات/نمونه، نویسندگی و انتشار در این سند موجود میباشد. تاکید میگردد، هرگونه استفاده از داده های کهورت پرشین، منوط به رعایت این قوانین میباشد.
 
 
نظر به فراهم شدن بستر مناسب جهت مشارکت و پژوهش اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، به استحضار می رساند پیرو مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 01 / 11 / 1396 و کمیته علمی مطالعه کوهورت مورخ 24 / 11 / 1396؛ جهت انجام هر گونه مطالعه بر روی داده های مطالعه کوهورت دانشگاه محققین می بایست فرم پیش پروپوزال را دانلود (پیوست)  و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل researchskums@yahoo.com ارسال نمایند.  پس از بررسی در کمیته علمی مطالعه کوهورت، در صورت تائید اجرای طرح، محقق می تواند پروپوزال نهائی خود را از طریق هر یک از مراکز/کمیته های تحقیقاتی در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه (سامانه پژوهشیار) جهت انجام سایر مراحل ثبت نماید. ارائه طرح های مطالعه کوهورت خارج از این چهارچوب قابل بررسی نمی باشد.  
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/08/05
تعداد بازدید: 4147
Powered by DorsaPortal