۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
ارزشيابي اساتيد
معرفي و شرح وظايف
اين واحد بر ان است تا با استفاده از شيوه هاي نوين ، ابزارها ، فرمها و نرم افزار هاي ارزشيابي،در راستاي سنجش توانائي هاي آموزشي اعضاي هئيت علمي و ارتقاء توانمند يهاي تدريس آنان اقدام نموده و با انجام طرحهاي تحقيقاتي در زمينه ارزشيابي و استفاده از نتايج تحقيقات در بهبود روش ارزشيابي گام بردارد .

اهداف
1- توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي اساتيد
2- بهبود روند ارزشيابي مدرسين
3- ارائه بازخورد به اعضاء هيئت علمي و مسئولين دانشگاه

فعاليت ها
- طراحي انواع فرمهاي ارزشيابي اساتيد
- تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله از فرمهاي ارزشيابي اساتيد و ارائه
- توزيع و جمع آوري فرمهاي ارزشيابي از بين دانشجويان
- بازخورد لازم به اساتيد و مسئولين زير بط
- تهيه نرم افزار و وسايل كامپيوتري لازم جهت تجزيه و تحليل داده هاي ارزشيابي

تاریخ به روز رسانی: 1397/03/28
تعداد بازدید: 1634
Powered by DorsaPortal