۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
فرم هاي مربوط به پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
 ( PDFفرم گزارش سه ماهه پيشرفت كار پايان‌نامه
 
 كاربرگ مجوز  دفاع نهايي  (PDF)
 
 فرم صورتجلسه  دفاع نهايي در دانشكده (ضميمه فرم مجوز  دفاع نهايي و ضميمه پايان نامه صحافي شده(PDF)
 
كاربرگ تاييد زمان برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه توسط اعضاي كميته  پايان نامه(PDF)
 

 نمونه فرمت آگهي براي اطلاع رساني جلسه دفاع از پايان نامه(دانشجو موظف است حداقل يك هفته قبل از روز دفاع از پايان نامه ، اطلاعيه را در بورد اطلاع رساني دانشكده نصب نمايد.) (WORD
 
 
چك ليست  ارزيابي در جلسه دفاع توسط داوران 
(PDF)
 
كاربرگ تاييد انجام اصلاحات نهايي پايان نامه(
PDF)
 
 
كاربرگ بهره برداري و صحت پايان نامه(PDF)
 
 
فرم تسويه حساب(PDF)
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/12/07
تعداد بازدید: 2085
Powered by DorsaPortal