۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
كارگزيني

شرح وظايف كارگزيني:

برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني
صدور احكام كارگزيني از قبيل احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مرخصي ، معذوريت ، ترفيع طبق مقررات
صدور احكام افزايش سنواتي و ترميم ضريب حقوق ساليانه پرسنل با رعايت قوانين و مقررا ت مربوط
انجام امور مربوط به كاركناني كه به نحوي از سيستم اداري خارج مي شوند (پايان طرح خدمت ، بازنشستگي ، فوت)
اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل
انجام كليه امور مربوط به پرسنل جديد الورود اعم از تشكيل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تايمكس –تشكيل كارت مرخصي و اعلام تاريخ شروع بكار آن ها به مراجع ذيربط
تهيه ليست گواهي انجام كار ماهيانه كاركنان و ارسال آن به واحد امور مالي جهت پرداخت حقوق و مزايا
نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غياب پرسنل از طريق دستگاه تايمكس
پيگيري و انجام مكاتبات لازم در مورد كاركناني كه تعجيل در خروج و يا تأخير در ورود دارند
تهيه ليست اضافه كار و ارجاع به امور مالي بيمارستان جهت پرداخت
ثبت مرخصي پرسنل بصورت روزانه در سيستم
پيگيري و صدور احكام مأموريت اداري كاركنان
بروزرساني آمار و اطلاعات پرسنلي و ارجاع به مقامات بالاتر
نظارت بر انجام امور بايگاني و رسيدگي به پرونده هاي كاركنان
پيگيري امور رفاهي كاركنان از قبيل حق لباس ، جيره غير نقدي ، مروز كارمند و...
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

مسوول كارگزيني: عماد اقبال سعيدي
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/11
تعداد بازدید: 1417
Powered by DorsaPortal