۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
کارگزینی
مسئول كارگزيني :
جناب آقاي حميد مولوي
تلفن داخلي:295 

شرح وظايف كارگزيني:

 1.   برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني
 2. صدور احكام كارگزيني از قبيل احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مرخصي ، معذوريت  ، ترفيع طبق مقررات
 3. صدور احكام افزايش  سنواتي و ترميم ضريب حقوق ساليانه پرسنل با رعايت قوانين و    مقررا ت مربوط 
 4. انجام امور مربوط به كاركناني كه به نحوي از سيستم اداري خارج مي شوند (پايان طرح خدمت ، بازنشستگي ، فوت)
 5. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
 6. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل
 7. انجام كليه امور مربوط به پرسنل جديد الورود اعم از تشكيل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تايمكس –تشكيل كارت مرخصي و اعلام تاريخ شروع بكار آن ها به مراجع ذيربط
 8. تهيه ليست گواهي انجام كار ماهيانه كاركنان و ارسال آن به واحد امور مالي جهت پرداخت حقوق و مزايا
 9. نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غياب پرسنل از طريق دستگاه تايمكس
 10. پيگيري و انجام مكاتبات لازم در مورد كاركناني كه تعجيل در خروج و يا تأخير در ورود دارند
 11. تهيه ليست اضافه كار و ارجاع به امور مالي بيمارستان جهت پرداخت
 12. ثبت مرخصي پرسنل بصورت روزانه در سيستم
 13. پيگيري و صدور احكام مأموريت اداري كاركنان
 14. بروزرساني آمار و اطلاعات پرسنلي و ارجاع به مقامات بالاتر
 15. نظارت بر انجام امور بايگاني و رسيدگي به پرونده هاي كاركنان 
 16. پيگيري امور رفاهي كاركنان از قبيل حق لباس ، جيره غير نقدي ، مروز كارمند و...                                                             
 17. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام ما فوق
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/26
تعداد بازدید: 829
Powered by DorsaPortal