دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
ميز خدمت ، معاونت بهداشتي
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1 سامانه يكپارچه بهداشت (سيب)
مراجعه به سامانه
   
 2 سامانه رضايتمندي از خدمات مراكز سلامت مراجعه به سامانه
   
3
 خدمات پزشك خانواده فرآيندمستندات
 
 4 تشكيل پرونده الكترونيك سلامت  فرآيند  مستندات  
 5 مجوز كار با اشعه در مركز پرتو پزشكي  فرآيند  مستندات  
 6
صدور گواهينامه بهداشت عمومي مربوط به متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي،
آرايشي و بهداشتي، اماكن عمومي
 فرآيند  مستندات  
 7 نظارت بهداشتي بر اماكن  فرآيند  مستندات  
 8 صدور كارت بهداشت  فرآيند  مستندات  
 9صدور مجوز شركت هايمبارزه با حشرات و سم پاشي
فرايند
مستندات
 
 10اموزش مستمر جامعه پزشكي
 فرآيندمستندات
 
 11فعال سازي مراكز پاسخگويي سلامت
فرآيند
مستندات
 
 12  صدور صلاحيت(جواز كسب)  فرآيند  مستندات  
 13 اجراي آئين نامه ماده 13 قانون مواد خوردني،آشاميدني ،...  فرآيند  مستندات  
 14  نمونه برداري از مواد غذايي و ارسال به آزمايشگاه  فرآيند  مستندات  
 15  نمونه برداري آب در محدوده مراكز بهداشتي درماني
 فرآيند  مستندات  
 16 دريافت نتايج آزمايشات آب
 فرآيند  مستندات  
 17 مراقبت هاي پيش از بارداري  فرآيند  مستندات  
 18 مراقبت مادران باردار
 فرآيند  مستندات  
 19 مراقبت كودك بر اساس برنامه كودك سالم
 فرآيند  مستندات  
 20  مشاوره تغذيه كودكان مبتلا به سوء تغذيه  فرآيند  مستندات  
 21  آهن ياري دختران مقاطع دوره اول و دوم دبيرستان
 فرآيند  مستندات  
 22  مراحل صدور مجوز مراكز پرتو زا  فرآيند  مستندات  
 23   مراحل صدور مجوز مراكز ترك اعتياد  فرآيند  مستندات  
 24 گزارش فوري بيماريهاي واگير مشمول نظام مراقبت  فرآيند  مستندات  
 25
 فرآيند  مستندات  
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/08
تعداد بازدید: 6361
Powered by DorsaPortal