۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
معرفي

مدرسه يك نهاد بنيادي است كه امكان توسعه بهداشت دانش آموزان و جامعه را فراهم مي سازد و بعد از خانواده مهمترين نقش را در سلامت جسمي و رواني- اجتماعي بر عهده دارد.
مدرسه محل يادگيري دانش مهارتها و كسب نگرشهايي است كه فرد را در تمام مدت زندگي همراهي نموده و تضمين كننده در ستي شيوه زندگي مي باشد.شكوفايي تمام وكمال استعدادها و دستيابي به بالاترين سطوح فراگيري نيازمند برخورداري فراگيرندگان از سلامت و رفاه مي باشد.
بدين تربيت سر مايه گذاري كشورها در امر آموزش يكي از راهبردي ترين انواع سزمايه گذاري و بلكه مهمترين آنها مي باشد و ليكن در غياب سطحي قابل قبول از سلامت كه با افت بازده تحصيلي و مردودي مشخص ميشود بخش عمدهاي از اين سرمايه گذاري بي ثمر خواهد ماند.
برهمين مبنا ست كه پيش بيني لازم براي ارتقا سلامت دانش آموزان در قوانين ديدگاههاي مختلف ملي و بين المللي لحاظ گرديده است.
بنابراين مدرسه مي تواند در قالب يك واحد آموزشي و بهداشتي سازمان يابد و به رسالت خود در برابر سعادت و سلامت جامعه عمل نمايد البته مشاركت دانش اموزان معلمين والدين دراين امر مستلزم برنامه ريزي بهداشتي متناسب با نياز ها و مشكلات انها مي باشد.
بازگشت

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/22
تعداد بازدید: 488
Powered by DorsaPortal