۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
شرح وظايف
ش شرح وظايف :
 
1-      -هماهنگ كردن برنامه هاي دندانپزشكي شبكه

Ø      -رسيدگي به نيازمنديهاي واحدها از حيث مواد ولوازم دندانپزشكي و گزارش و پيگيري آن به مركز بهداشت استان

Ø      -رسيدگي به نيازمنديهاي دندانپزشكان و فارغ التحصيلان طرح بهداشتكار دهان ودندان از حيث مسائل ومشكلات آنها نظير برنامه اضافه كاري ،حق محروميت از مطب و غيره ..

Ø      -تنظيم برنامه جهت شركت دندانپزشكان وبهداشتكاران از حيث شركت در كنگره هاي دندانپزشكي و سمينارها وغيره ..

Ø      -ايجاد برنامه آموزشي براي مراقبين بهداشت ، مديران مدارس وآموزگاران ودانش آموزان با همكاري آموزش و پرورش منطقه .

Ø      -تنظيم برنامه هاي بهداشتي دهان ودندان براي شبكه با همكاري دندانپزشكان و بهداشتكاران دهان ودندان براي مادران بهداشتي 
( با همكاري واحد بهداشت خانواده و مدارس )

Ø      -ايجاد برنامه براي معاينه كليه دانش آموزان و معرفي آنها به كلينيكهاي داندانپزشكي براي انجام كارهاي ترميمي و غيره .

Ø      -رسيدگي به وضعيت دندانسازان تجربي و گزارش و پيگيري تخلفات دندانسازان به اداره نظارت بر امور درمان از طريق شبكه .

Ø      -تشكيل كميته پيشگيري از پوسيدگي دندان با مشاركت دندانپزشكان و بهداشتكاران علاقمند و تشكيل جلسات ماهانه جهت برنامه فوق .

Ø      -نظارت بر آمار كار دندانپزشكان و بهداشتكاران و اقدام در ترميم وضع موجود .

Ø      -انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/26
تعداد بازدید: 570
Powered by DorsaPortal