۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
معرفي و شرح وظايف
معرفي و شرح وظايف

1- تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل : پيش نويس احكام انتقال،ترميم حقوق ،مرخصي، ارتقاء گروه، مأموريت،اضافه كاري و تنبيه و تشويق و نظيرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعايت قوانين و مقررات مربوط.
2- تهيه احكام پرسنلي 
3- بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي 
4- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل 
5- تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود 
6- پيش بيني و تهيه احتياجات پرسنل 
7- شركت در كميسيونها و جلسات مختلف 
8- انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كاركنان 
9- پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه 
10- پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان ( استخدامي ، جديد الورود طرح لايحه و پيام آوران بهداشت )
11- امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت و ضريب k 
12- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند 
13- آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال 
14- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان دسته هاي بهداشتي درماني و همچنين مديران و مشاوران ستادي 
15- تشكيل كميته مختلف مربوط به منابع انساني در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغيير عنوان ، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره و پيگيري مصوبات كميته 
16- انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان
17- تهيه و تكميل برگه هاي تخصيص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغير عنوان
18- اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تشكييل كميته هاي مربوطه
19- انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان 
20- كنترل ورود و خروج پرسنل 
21- بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل 
22- نظارت بر رعايت شئونات اسلامي در محيط كار 
23- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري 
24- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربطه 
25- پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي 
26- انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد 
27- انجام ساير امور ارجاعي 
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/07
تعداد بازدید: 603
Powered by DorsaPortal