دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان
رديف
  عنوان خدمت
 فرآيند  نشاني دفاتر پيشخوان ارائه دهنده خدمت
     اسامي مراكز پايلوت اجراي پيشخوان         
 1 صدور كارت بهداشت فرآيند
 
 1. خيابان ملت- كوچه 50 – دفتر پيشخوان نكوئي
 2. بلوار امين آزاد - نبش كوچه34- دفترپيشخوان اميرخاني
 3. خيابان سعدي – كوچه روبروي كلانتري – دفتر پيشخوان رئيس زادگان
 
 1. مركز خدمات جامع سلامت شهري شماره 7 شهركرد- خيابان مولوي
 2. پايگاه سلامت شماره 2مركز شماره 7شهركرد-خيابان شهيد بهشتي (ورزش)

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/07
تعداد بازدید: 8150
Powered by DorsaPortal