۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
اعضاي هيئت علمي مركز

 دكتر مسعود لطفي زاده (دانشيار  بهداشت جامعه و سرپرست مركز)

دكتر مهربان صادقي (استاد بهداشت محيط)

دكتر محسن اربابي (دانشيار بهداشت محيط)

دكتر سيد كمال صولتي (دانشيار روانشناسي باليني)

 دكتر رضا مسعودي (دانشيار پرستاري)

دكتر فروزان گنجي (دانشيار پزشكي اجتماعي)

دكتر ليلي ربيعي (استاديار آموزش بهداشت)

دكتر تينا حعفري (استاديار تغذيه)

دكتر معصومه معزي (دانشيار پزشكي اجتماعي)

دكتر عباس خدابخشي (دانشيار بهداشت محيط)

دكتر مرتضي سدهي (دانشيار آمار حياتي)

دكتر علي حسن پور (دانشيار پرستاري)

 دكتر گشتاسب مرداني استاديار پژوهشي مركز


 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/13
تعداد بازدید: 889
Powered by DorsaPortal