۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
كارگاههاي برگزار شده در سال 1396

كارگاههاي برگزار شده در سال 96 توسط واحد توانمندسازي مركز مطالعات دانشگاه

رديف

عنوان كارگاه

مدرسين

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

محتواي آموزشي كارگاه

1

آشنايي با قوانين ، مقررات و شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي

دكتر شيرزاد- دكتر حيدريان

25 خرداد

سالن كنفرانس معاونت درمان

دانلود

2

آيين نامه و مقررات آموزشي
آيين نامه و مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي

دكتر اعتمادي فر

11 تير

سالن كنفرانس ابن سينا

دانلود

3

اصول ياددهي - يادگيري در آموزش باليني

دكتر معصومه رحيمي

13 تير

سالن كنفرانس معاونت تحقيقات

دانلود

4

معرفي guide line  هاي پزشكي (شيوه هاي دسترسي و بازيابي)

آقاي قاني

19 تير

سالن كنفرانس معاونت تحقيقات

دانلود

5

مهارتهاو صلاحيت هاي باليني

دكتر معصومه رحيمي

20 تير

سالن كنفرانس معاونت تحقيقات

دانلود

6

نقش اساتيد در پيشرفت تحصيلي دانشجويان

دكترربيعي

25 تير

 

سالن كنفرانس معاونت درمان

دانلود

7

آموزش بر بالين بيمار

دكتر كياوش فكري- دكتر معصومه رحيمي

4 مرداد

سالن كنفرانس معاونت تحقيقات

دانلود

8

تهيه سئوالات چند گزينه اي وارزشيابي دانشجو(آزمون تشريحي ، KF و...)

دكتر شهرام شايان

10 مرداد

سالن كنفرانس معاونت درمان

دانلود

9

توليد محتواي الكترونيكي 1

داريوش قلي پور

28 شهريور

مركز كاميوتر مجتمع رحمتيه

دانلود

10

 

آشنايي با سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي (LMS)

دكتر طهماسبيان داريوش قلي پور

29 شهريور

مركز كاميوتر مجتمع رحمتيه

دانلود

11

توليد محتواي الكترونيكي 2

داريوش قلي پور

3 آبان

مركز كاميوتر مجتمع رحمتيه

دانلود

12

توليد محتواي الكترونيكي 3

 

داريوش قلي پور

آبان

مركز كاميوتر مجتمع رحمتيه

دانلود

13

آشنايي با لاگ بوك الكترونيكي دستياران

داريوش قلي پور

آذر

معاونت آموزشي

دانلود

14

پژوهش در آموزش و دانش پژوهي آموزشي

دكتر آيين محمدي

22 آذر

سالن كنفرانس ابن سينا

دانلود

15

آزمونهاي ارزيابي استدلال باليني المپياد علمي دانشجويان

دكتر معصومه رحيمي

18 بهمن

سالن كنفرانس معاونت غذا و دارو

دانلود

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/07/03
تعداد بازدید: 690
Powered by DorsaPortal