۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
كميته وبومتريكس
 
 
درباره كميته :
رتبه بندي وبومتريك

رتبه بندي وبومتريك شاخصي است براي رتبه بندي وب سايت¬هاي دانشگاه¬ها و مراكز علمي، آموزشي و تحقيقاتي دنيا كه توسط آزمايشگاه سايبرمتريك (CINDOC) واحدي از انجمن ملي تحقيقات اسپانيا (CSIC)تهيه شده است. رتبه بندي وبومتريك ساليانه دو بار در ماه¬هاي دي (ژانويه) و تير(جولاي) بر مبناي شاخص هاي ذيل انجام مي شود.شاخص‌هاي وبومتريكس به اين دليل بوجود آمده‌اند كه ميزان توجه موسسات را به نشر اينترنتي نشان دهد.

 
 

 نظر به اينكه پرتال دانشگاه نقش اساسي در اطلاع رساني خدمات به جامعه داشته و همچنين تاثير بسزايي در بهبود وضعيت علمي و آموزشي كشور دارند ،لذا ارتقاء كيفيت آن بر اساس شاخص هاي جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در همين راستا و بر اساس نامه شماره 2777/د/704 مورخ 10/8/1390مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت ، كميته وبومتريكس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 1390 (5/10/1390) تشكيل گرديد.


رتبه وبومتريكس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به تفكيك شاخص هاي وبومتريك

 
 رئيس كميته:
رياست دانشگاه علوم پزشكي و خد مات بهداشتي درماني
 
دبير كميته :
 نماينده تام الاختيار وبومتريكس دانشگاه
 
اعضاء كميته :
- رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
 - عضو هيئت علمي :  دكتر شهرام طهماسبيان
- مديريت آمار و فناوري اطلاعات : مهندس عيسي محمودي
- معاون آموزشي دانشگاه/ نماينده معاونت : داريوش قلي پور
- معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه/ نماينده معاونت : جليل قاني
- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه/ نماينده معاونت : مهندس عنايت الله سميع
- مسئول پرتال : مهندس مرضيه نظري
 
شرح وظايف اعضاء :
 وظيفه و رسالت اصلي اين كميته بررسي و ارزيابي فعاليت كليه زير سايت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه وتلاش در جهت بهبود كيفيت پرتال در راستاي شاخص هاي وبومتريك مي باشد.
- تدوين دستورالعمل داخلي ارزيابي زير سايت واحدهاي تابعه دانشگاه
- بررسي راهكارهاي ارتقاء رتبه وبومتريك پرتال دانشگاه

 
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/29
تعداد بازدید: 514
Powered by DorsaPortal