۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
معرفی واحد

اهداف:         

     ارتقای سطح مشتری مداری در سازمان

      افزایش میزان رضایتمندی بیماران و کارکنان از سازمان

       فعالیت در راستای اهداف استراتژيك  

        شرح وظايف كارشناس رسيدگي به شكايات:

1-       دريافت شکايات کتبي و شفاهي

2-    بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

3-    ارائه گزارش پيرامون موضوع شکوائيه به افراد ذيربط

4-    بررسي شکايات واصله و ارائه راه حلهاي موجود قانوني به ارباب رجوع

5-    ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر ( نظير نظام پزشکي و ... ) مي باشد.

6-    مراجعه به واحد مربوطه  در رابطه با شکايات ارباب رجوع و تهيه گزارش

7-    ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط

8-    شرکت در جلسات مرتبط با شکايات درماني

9-    همکاري با مجموعه هاي مرتبط با خطاهاي پزشکي

    10-    تهيه گزارش عملکرد واحد رسيدگي به شکايات

11-  انجام ساير امور محوله بنا به درخواست مقام مافوق در محدوديت هاي سازماني

                                                      

   محل واحد:بلوک سی-طبقه اول-دفتر رسیدگی به شکایات-تلفن:2225519 و یا 2220016و داخلی227

                                             مسئول رسیدگی به شکایات:سرکار خانم متین     

 


تاریخ به روز رسانی: 1392/04/04
تعداد بازدید: 3149
Powered by DorsaPortal