۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
معرفي و شرح وظايف
 تلفن داخلي: 249
معرفي :
دفتر امور حقوقي بيمارستان از ابتداي اسفندماه 93 آقاي محمد لله گاني دزكي كارشناس حقوق شروع به فعاليت نمودند و فعاليت آن از ابتدا به شرح ذيل بوده است .
شرح وظايف دفتر امور حقوقي:
1- بازنگري كليه قراردادهاي منعقده قبل از تشكيل دفتر حقوقي و اعمال قوانين و مقررات در قراردادهاي مذكور
2- اعمال قانون حمايت قضائي در خصوص پزشكان و پرسنل در زماني كه به واسطه وظائف شغلي از ايشان شكايت شده و يا طرف دعوي واقع مي گردند همچنين در زماني كه به دليل مذكور شاكي يا خواهان دعوي ميباشند.
3- تنظيم دادخواست يا شكوائيه به منظور احقاق حقوق مركز در كليه مراجع ذيصلاح قضائي ، شركت در جلسات دادرسي به عنوان نماينده حقوقي مركز تا زمان حصول نتيجه .
4- تنظيم و بررسي كليه قراردادهاي مركز و اعمال قوانين و مقررات حاكم
5-ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حقوقي به مجموعه مديران و كاركنان مركز در خصوص امور مركز
6-پيگيري امور ارجاعي به دفتر حقوقي در سازمانها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي
تاریخ به روز رسانی: 1398/07/30
تعداد بازدید: 189
Powered by DorsaPortal