۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تأسيس داروخانه داخلي بيمارستان
 

ماده18) مدارك مربوط به تاسيس داروخانه داخلي بيمارستان
با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 14 آئين نامه ، داروخانه داخلي بيمارستان بدون در نظر گرفتن جمعيت و ‏اولويت تقاضا با ارائه مدارك ذيل و تأييد كميسيون دانشگاه تأسيس خواهد شد:‏
18-1) اسكن پروانه تأسيس يا مجوز بهره برداري بيمارستان از دانشگاه مربوطه
‏18-2) ‏اسكن پروانه مسئول فني بيمارستان ‏
18-3) گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه ثبت شده در سامانه (پيوست شماره 11)‏
18-4) ‏ مدارك مسئول فني داروخانه شامل: معرفي نامه از سوي رئيس بيمارستان و پذيرش مسئول فني داروخانه (پيوست شماره ‏‏6) مندرجات ماده 13 اين ضابطه ‏
تبصره: درصورتيكه مسئول فني معرفي شده قبلاً تأييد صلاحيت شده باشد، نيازي به طرح مجدد موضوع در كميسيون نيست.‏
دانشگاه موظف است همزمان با بهره‌برداري از داروخانه نسبت به صدور پروانه تاسيس و مسئول فني داروخانه داخلي بيمارستان( در پروانه تاسيس با درج جمله فعاليت داروخانه منوط به ادامه فعاليت بيمارستان خواهد بود) با ‏توجه به بندهاي 12 و 13 اين ضابطه اقدام نمايد. ‏

تاریخ به روز رسانی: 1396/09/19
تعداد بازدید: 4192
Powered by DorsaPortal