۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
معرفي
يكي از وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي ، مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه هاي بعدي آن بعهده وزارتخانه مذكور گذاشته شده است صدور پروانه هاي تأسيس، مسئول فني موسسات پزشكي همچنين نظارت بر ورود و ساخت داروها ومواد بيولوژيك مي باشد. در اين راستا در ماده بيست قانون مذكور چنين آمده است:

ماده 20- به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مطرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيونهايي به نام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضاء زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی: 1398/09/24
تعداد بازدید: 4953
Powered by DorsaPortal