۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
بیماریهای غیر واگیر
 

بیماریهای غیر واگیر:

شرح وظایف واحد غیر واگیر

آگاهی و بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه و بهره گیری از آنها در تحلیل موفقیت برنامه های مربوطه برای وضع موجود شهرستان از نظر بیماریهای غیر واگیر -پژوهش و تحقیق در زمینه های سوانح و حوادث -بیماریهای ژنتیک -تغذیه و متبولیک-سرطانها و بیمارهای قلبی و عروقی

توجیه مقامات مذهبی -سیاسی و اداری و محلی شهرستان نسبت به اهمیت بیماریهای غیر واگیر با توجه به آمارهای بدست آمده

برنامه ریزی آموزشی -پژوهشی و اجرایی در سطح شهرستان جهت پرسنل در تمام سطوح شبکه

نظارت و پیگیری و اجراء کلیه برنامه های غیر واگیر

تهیه جزوه و پمفلت های آموزشی جهت گروههای هدف ودر معرض خطر

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و همکاری بخشهای مختلف شبکه جهت راه اندازی واحد دیابت -تالاسمی -کلینیک قلب و عروق -ثبت سرطان

 

 

فعالیت هایی که در واحد صورت می گیرد

1-پیشگیری- کنترل -و مراقبت و درمان از بیماریهای دیابت - آموزش کارگاههای در معرض خطر و غربالگری از گروه در معرض خطر و دیابت

2-پیشگیری -کنترل و مراقبت از بیماریهای فشار خون - آموزش گروههای در معرض خطر فشار خون و قلب و عروق -تشکیل کمیته های پیشگیری  از بیماریهای قلب و عروق و شناسایی عوامل خطر آنها

3-پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث ترافیکی -حوادث در منزل با همکاری فرمانداری و ادارات در گیر در این برنامه

پیشگیری و کنترل بیماریهای تالاسمی -بیماریهای ژنتیک 4-

اجرای برنامه غربالگری نوزادان 5-3 روزه و انجام آزمایشهای هیپوتیروئیدی وفنیل کتونوری 
تاریخ به روز رسانی: 1392/02/14
تعداد بازدید: 2608
Powered by DorsaPortal