۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
رسالت بیمارستان


بيمارستان آموزشي درماني هاجر (س) يكي از بزرگترين مراكز آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد است كه با وجود نيروي انساني مجرب و متعهد ،با استفاده از تجهيزات مجهز پزشكي، فن آوري روز پزشكي و رعايت اصول علمي و در نهايت صداقت و ايمان در زمينه ارائه خدمات درماني بستري سرپايي، و پاراكلينيك موثر و كارآمد و آموزش دانشجويان ، بهبود مستمر كيفيت خدمات ، ارتقاء ايمني بيمار، رعايت حقوق بيماران و كاركنان،عدالت محوري و قانون مداري مسئول حفظ و ارتقاء بهداشت وسلامت انسانهاست.و ماموريتهاي زير را دنبال مي كند:

الف: درمان و ارائه خدمت به بيماران وارتقاء اثربخشي باليني.

ب: آموزش و پژوهش و ارتقاء سطح دانش و آموزش نيروهاي انساني شاغل و خدمت به جامعه علمي.

ج: توسعه و ارتقاء بهداشت و افزايش آگاهي و اطلاعات مردم.

د: ارتقاء رضايت مندي بيماران و كاركنان با اعتقاد به منشور حقوق ايشان به طور مستمر./نكميته اعتباربخشي بيمارستان
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/12
تعداد بازدید: 5188
Powered by DorsaPortal