۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
مدیریت کارکنان

مديريت كاركنان Staff Management

همانطور كه از نام اين محور پيداست به كاركنان به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجهي ويژه نموده و در زمينه هاي طراحي خط مشي ها، روش هاي اجرايي به روز شده و قراردادهاي كاري، پايش عملكرد كاركنان، توسعه ي آنها و آموزش و يادگيري فعاليت مي كند. مديريت كاركنان، به موضوعاتي مي‌پردازد كه مهمترين منبع ارائه خدمات باليني (كاركنان) را در راستاي اهداف حاكميت خدمات باليني قرار دهد. مطمئناً رسيدن به اهداف ”كيفيت“ و ”پاسخگويي“ در خدمات باليني، بدون اعمال مديريت صحيح و اصولي بر كاركنان امكانپذير نيست. از همين روست كه مديريت كاركنان به عنوان يكي از اركان حاكميت خدمات باليني شناخته شده است

تاریخ به روز رسانی: 1391/09/09
تعداد بازدید: 2985
Powered by DorsaPortal