۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
1395/08/23 500 نفره شدن كوهورت شهركرد
500 نفره شدن كوهورت شهركرد
به مناسبت 250 نفره شده همگروه كوهورت شهركرد مراسم جشني در دفتر سرپرست مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت برگزار شد. در اين مراسم از زحمات پرسشگران تقدير بعمل آمد و كاربرگ هايي به منظور ثبت عملكرد پرسشگران توزيع و نكات لازم در ارتقا كيفيت بيش از پيش به پرسشگران گوش زد شد. همچنين در اين جلسه توصيه هاي لازم به منظور حداكثر صرفه جويي و دقت در مصارف و نگهداري از اموال دولتي بعمل آمد. 
شايان ذكر است مطالعه كوهورت شهركرد از مهرماه 95 وارد فاز عملياتي شد. اين مطالعه به همت پرسشگران و لطف خداوند متعال و مديريت و تدبير مديران دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در تاريخ 20 آبان  250 نفره شد.
همچنين در نيمه اول آذرماه 95 همگروه مطالعه به 500 نفر رسيد و مطالعه ادامه دارد.
تعداد بازدید: 100
Powered by DorsaPortal