۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
1396/11/30 برگزاري هفتمين جلسه شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
برگزاري هفتمين جلسه شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

برگزاري هفتمين جلسه شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

زمان جلسه: 1396/11/29

ساعت شروع :17

محل جلسه: كلينيك هاجر، طبقه دوم، دفتر كميته تحقيقات دانشجويي                                                                         

حاضرين در جلسه :  

1-خانم سارا مغاره دهكردي، دبير اجرايي كميته تحقيقات دانشجويي

2-آقاي رضا حيدري سورشجاني، دبير علمي كميته تحقيقات دانشجويي

3-آقاي محمد رسول جاوري، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

4-آقاي ميلاد كبيري، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

5-آقاي مسعود ناصرپور، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

6-خانم ليلا عاملي، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

7-خانم ماهور طاهري، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

8-خانم شيدا گودرزي، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

9-خانم فريبا آزاديخواه، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

10- خانم پريا حاج هاشم خاني، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

11- آقاي رضا هليلي، عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي  

مفاد جلسه:

اين جلسه با حضور دبير اجرايي كميته تحقيقات دانشجويي خانم سارا مغاره دهكردي ، دبير علمي كميته تحقيقات آقاي رضا حيدري سورشجاني و اعضاي شوراي مركزي برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه دبير اجرايي كميته تحقيقات ضمن خوش آمد گويي به اعضا از حضور آ ن ها سپاس گزاري كرد. سپس هر يك از اعضا به شرح كارهاي انجام داده ي خود در طول هفته ي گذشته پرداختند.هم چنين ايده هايي براي بهبود ادامه ي روند كارگاه ها مطرح شد.

در پايان از اغضا خواسته شد:

1-برد مخصوص كميته تحقيقات دانشكده ها تا 3 اسفند ماه بروز رساني شود.

2-كنگره ها در سايت و كانال اطلاع رساني شود؛ همچنين كنگره هاي تخصصي هر رشته معرفي و اطلاع رساني شود.

3-فرمت مخصوص گاهنامه طراحي و گاهنامه به صورت الكترونيكي در كانال منتشر شود.

4-كارگاه پروپوزال نويسي و ايده پردازي برگزار شود و ادامه ي روند كارگاه ها به صورت عملي پيگيري شود.

تعداد بازدید: 25
Powered by DorsaPortal