۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
1397/05/22 /Dorsapax/Data/Sub_34/File/20180813_084903.jpg
برگزاري نهمين جلسه شوراي پژوهشي سال 97 در تاريخ 1397/5/22
نهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات گياهان دارويي در تاريخ 1397/5/22 با حضور اعضاء محترم ( دكتر محمود رفيعيان - دكتر حسين اميني - دكتر زهرا لري گوئيني - دكتر الهام زارعان - دكتر غلامرضا مبيني - دكتر شهراني - دكتر محمد رحيمي - دكتر محمد تقي مرادي - دكتر پگاه خسرويان - دكتر كوروش اشرفي - دكتر سليمان نژاد - دكتر الهام سقايي - دكتر ناهيد جيواد - دكتر اعظم جمشيديان و دكتر مجيد اسدي ) با عناوين زير برگزار گرديد. 
1- بررسي اثرات ضد افسردگي اسانس ميناي پركپه (Tanacetum polycephalum) در موش آزمايشگاهي نر 
2- بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي نسترن زرد  (Rosa feotida) در پاركينسون ايجاد شده با استفاده از 6-هيدروكسي دوپامين روي موش صحرايي
3- بررسي اثر كومين آلدئيد بررفتار شبه افسردگي القاء شده با استرس مزمن درموش سوري نر
4- نهيه وارزيابي سيستم دارورساني آهسته رهش هيدروژل كيتوزان بارگيري شده با دوسه تاكسول و عصاره هيدروالكلي گياه Euphorbia microsciadia به منظور مقابله با سرطان سينه در موش
تعداد بازدید: 66
Powered by DorsaPortal