۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
1397/07/18 برقراري تفاهم نامه بين مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و آزمايشگاههاي جامع تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
برقراري تفاهم نامه بين مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و آزمايشگاههاي جامع تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 
 
 قابل توجه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان محترم 
  پيرو پيگيريهاي متعدد، تفاهم نامه همكاري و ارائه متقابل خدمات آزمايشگاهي بين مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و آزمايشگاه‌هاي جامع تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برقرار گرديد، بدينوسيله همكاران محترم با ارائه معرفي نامه از مركز مي‌توانند از خدمات اين آزمايشگاه با تخفيفات ويژه استفاده نمايند.
اميد است با اتكا به خداوند متعال زمينه همكاري‌هاي بيشتر تحقيقاتي با ساير مراكز داخلي و خارجي فراهم گردد. 
رياست محترم مركز تحقيقات گياهان دارويي  
آقاي دكتر حسين اميني خوئي 
تعداد بازدید: 31
Powered by DorsaPortal