۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
1397/09/06 كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه و معرفي سامانه نوپا
كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه و معرفي سامانه نوپا
اطلاعيه
 
بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان و كارشناسان محترم مي رساند، مركز تحقيقات بيوشيمي باليني در نظر دارد كارگاه آموزشي يك روزه تحت عنوان
 
" آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه و معرفي سامانه نوپا" 
 
درتاريخ 97/9/7 از ساعت 12-8 برگزار مي نمايد. جهت ثبت نام به مركز تحقيقات بيوشيمي باليني مراجعه نماييد. 
 
تعداد بازدید: 11
Powered by DorsaPortal