۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
13900428 /img/NoImage.jpg
500نشريه دانشجويي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور فعال است
شهركرد- معاون مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه وزارت بهداشت و درمان گفت: در حال حاضر 500 نشريه دانشجويي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور فعال است. فريبا قرباني ، از برگزاري كارگاههاي آموزشي خبرنگاري براي مسوولان نشريات دانشجويي خبر داد وافزود: انتشار كمي وكيفي اين نشريات در توسعه علمي و تنوع بخشي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها موثر است . وي همچنين گفت: براي اولين با در كشور نشست دبيران تشكلهاي دانشجويي مناطق پنج گانه دانشگاه علوم پزشكي نيمه دوم سالجاري برگزارمي شود. هدف از اين نشست آموزش دبيران و استفاده از نظرات آنان براي سياست گذاري در حوزه تشكلهاي دانجشويي سراسر كشور است. وي از گردهمايي 500 نفر از دبيران كانونهاي فرهنگي مناطق پنجگانه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور خبرداد و بيان داشت: اين گردهمايي نيز نيمه دوم امسال با هدف تشكيل يك گروه مشورتي هفت نفره برگزار مي شود. قرباني اظهار داشت: دبيران كانونهاي فرهنگي هفت نفر را به عنوان رابط دانشجويي با امور فرهنگي وزارت بهداشت طي يك انتخابات دانشجويي انتخاب مي كنند. وي گفت: اين شوراي مركزي هفت نفره بازوي مشورتي در حوزه كانونهاي فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با وزارتخانه خواهند شد.
تعداد بازدید: 0
Powered by DorsaPortal