۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
1391/07/15 یافته های گروهی از محققان انگلیسی حاکیست:
یافته های گروهی از محققان انگلیسی حاکیست:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: بر طبق یافته های گروهی از محققان انگلیسی ، نوزادانی که حداقل 4ماه باشیرمادرتغذیه شده اند، درزندگی آینده شان با مشکلات ومسائل رفتاری کمتری روبرو می شوند.

محقان بیش از 10000 کودک سفید پوست را مورد تحقیق وبررسی قرار دادند. آنها هنگامی که نوزادان 9 ماهه بودند، با مادرانشان مصاحبه کردند وازسال 2000 ، هردوسال یکباراین مصاحبه هایشان را مجدد انجام دادند.

والدین به یک پرسشنامه که درمورد مسائل رفتاری کودکان بود، پاسخ دادند ومحققان متوجه شدند که درمیان کودکانی که حداقل 4 ماه شیرمادر خورده بودند، فقط 4درصد مسائل ومشکلات رفتاری بروز پیدا کرده بود، درحالی که در نوزادانی که با شیرخشک تغذیه شده بودند، این آمار به 16 درصد رسید. یکی ازاین محققان می گوید:( نتایج تحقیقات ما شواهد بیشتری درخصوص فواید تغذیه با شیرمادرارائه کردند. فقط ما نمی دانیم که آیا این فواید به خاطرمواد تشکیل دهنده ی شیرمادراست یا به خاطررابطه ی نزدیک با مادر است یا به خاطرتاثیرتسلسلی کاهش یافتن بیماری درکودکانی است که با شیرمادر تغذیه شده اند. )

تعداد بازدید: 31
Powered by DorsaPortal