۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
1394/01/16 اولين جلسه تيم نياز سنجي آموزش سلامت استان تشكيل شد.
اولين جلسه تيم نياز سنجي آموزش سلامت استان تشكيل شد.
عليرضا شاقليان« مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي » گفت : اولين جلسه تيم نياز سنجي آموزش سلامت استان با حضور اعضاي درون بخشي و بين بخشي در سالن اجتماعات مركز بهداشت استان برگزار شد.
وي هدف از برگزاري اين جلسه را تعيين اولويتهاي آموزشي جهت برنامه ريزي در خصوص آموزشهاي همگاني سلامت عنوان كرد.
وي گفت:  نياز سنجي يك فرايند مستمر و پوياي مديريتي در حوزه آموزش سلامت است كه اولويتهاي آموزشي را تعييين مي كند .اولويتهاي تعييين شده در پايان فرايند نياز سنجي محور بخش عمده ي موضوعات جلسات آموزشي يا گروه مخاطب عموم مردم را مشخص مي كند. 
 همچنين توليد رسانه هاي آموزشي سلامت در سطح استان بر اساس موضوعات اولويت دار صورت خواهد گرفت.
تعداد بازدید: 39
Powered by DorsaPortal