بیمارستان امام جواد ناغان
۱۳۹۹/۶/۲۹
امور خدمات
نام و نام خانوادگي :  مجيد رئيسي   
سمت : مسئول پشتيباني  
 
 شرح وظايف مسئول پشتيباني بيمارستان:
نظارت بر انجام امور مربوط به ساختمان و تاسيسات آن
نظارت بر كار تاسيسات
نظارت بر انجام امورات مربوط به مهد كودك بيمارستان
برنامه ريزي در جهت نظافت عمومي
نظارت بر فضاي سبز بيمارستان
راهنمايي و دادن تعليمات لازم به كاركنان تحت سرپرستي در حين انجام وظايف محوله آنان
تهيه گزارشات لازم از قبيل آتش سوزي ، خرابي ، دزدي و اطلاع فوري اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
برنامه ريزي در جهت انجان سمپاشي قسمتهاي مختلف بيمارستان با هماهنگي كارشناس بهداشت محيط
نظارت بر اطفاء حريق
نظارت بر حسن انجام كار پرسنل نقليه استيجاري و برنامه نويسي كاري آنان
نظارت در جهت رعايت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستي

*********************************************
نام و نام خانوادگي: كرامت بهارلو
سمت : مسئول خدمات

شرح وظايف مسئول خدمات بيمارستان:
نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه
نظارت بر حسن انجام كار مركز تلفن
تعيين محل كار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعيين ساعت كشيك نگهبانان و كنترل ورود و خروج آنان .
پي گيري در جهت تخليه زباله هاي معمولي و سوزاندن زباله هاي عفوني
برنامه ريزي در جهت نظافت عمومي
نظارت بر فضاي سبز بيمارستان
تهيه گزارشات لازم از قبيل آتش سوزي ، خرابي ، دزدي و اطلاع فوري اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
نظارت در جهت رعايت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستي
سركشي مدام از قسمتهاي مختلف بيمارستان در جهت كنترل رعايت مسائل بهداشتي و نظافت
نظارت بر حسن انجام كار پرسنل نقليه استيجاري و برنامه نويسي كاري آنان


تاریخ به روز رسانی: 1398/09/11
تعداد بازدید: 8866
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-