بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۷/۶
تاریخچه
 
 
تاريخچه
بيمارستان سيدالشهداء(ع) فارسان
تعدادپرسنل:362نفر
تعدادتخت مصوب:123
تعدادتخت فعال: 123
 تلفن تماس با بيمارستان جهت مراجعين:
3-33227331-038
 نمابر: 03827225074
Email : Bemarestan-farsan@iran.ir
 
نام بخش هاي ارائه دهنده خدمت :
داخلي زنان ، جراحي زنان، داخلي – جراحي مردان، اطفال، فوريتها، ، ليبر، اتاق عمل، I.C.U ،C.C.Uو NICUL

واحد هاي پاراكلينيكي :
شامل آزمايشگاه، راديولوژي، سي تي اسكن ، سونوگرافي، اكو، تست ورزش، اسپيرومتري و نوار مغز مي باشد.
ساعات كار درمانگاه تخصصي : شبانه روزي
سال تأسيس: 1376

آدرس پستي : فارسان بلوار آيت الله خامنه اي روبه روي پمپ بنزين

درجه ارزشيابي : يك

سياست هاي اصلي بيمارستان:
ارتقاء و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد برپاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره وري از طريق استقرار و ترويج استانداردهاي اعتباربخشي، بيمارستان هاي دوستدار ايمني ،مادران و كودكان
ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني سلامت مبتني بر اصول و ارزش هاي انساني-اسلامي
پايبندي به اجراي برنامه تحول نظام سلامت(ترويج زايمان طبيعي-مقيمي پزشكان-كاهش پرداخت از جيب-ارتقاء هتلينگ-ارتقاء ويزيت)
حمايت از گروه هاي آسيب پذير و پرخطر از طريق پيگيري هاي واحد مددكاري و حراست
افزايش آگاهي، توانمندي فرد، خانواده ،كاركنان و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت
ارتقاء نظام تعليم و تربيت دانشجويان متناسب با ارزش هاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفه اي.
نهادينه كردن اصول كنترل عفونت هاي بيمارستاني
كاستن نگراني هاي بيمار و خانواده وي در خصوص هزينه هاي درمان از طريق واحد مددكاري بيمارستان
انتخاب پيمانكاران با نظارت نماينده دفتر حقوقي و حراست دانشگاه علوم پزشكي و با مشاركت مديريت ،حراست ،امور اداري و امور مالي بيمارستان
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/15
تعداد بازدید:
9493
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/07/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-