بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۱۱/۳
اتاق عمل
 
مسئول فني بخش : دكتر مصطفي پور
سرپرستار: آقاي اكبر عليدادي كارشناس اتاق عمل
پرسنل بخش: شامل 14 كارشناس اتاق عمل
تلفن داخلي بخش: 225
 
اين بخش در طبقه دوم ضلع شرقي بيمارستان واقع شده است وداراي چهار اتاق عمل كه اعمال جراحي ازقبيل :چشم ،ارتوپدي،گوش وحلق وبيني ،زنان وزايمان و جراحي هاي عمومي در آنجا صورت ميگردد .

شرح وظايف سرپرستار اتاق عمل
1) كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه
2) بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
3) برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4) تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف
5) تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)
6) برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
7) برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان/ بيماران قبل از عمل
8) پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن
9) برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
10) برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري
11) تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه
12) برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
13) توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
14) برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
15) ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
16) شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت
17) نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود
18) ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط(شامل درخواست‌ها، وقايع غير مترقبه،حوادث،كمبودها، نقايص،نيازها .....)
19) مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش
20) مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان در واحد مربوطه
21) مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي كاركنان
22) برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي كاركنان اتاق عمل
23) تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان واحد مربوطه
24) كنترل حضور و غياب پرسنل واحد مربوطه
25) ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كاركنان از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و .../ مشاهده/ چك ليست/ و ...
26) نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان
27) ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده، دانشجويان و ....
28) كنترل و چك پرونده بيمار هنگام انتقال به بخش
29) كنترل و چك روزانه ترالي احياء
30) كنترل و تنظيم ليست اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل طي هماهنگي با واحدهاي ذيربط
31) مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته سوانح، كميته دارو و درمان و تجهيزات و كميته مرگ و مير( بر حسب ضرورت) و اتاق عمل
32) نظارت بر تكميل فرمهاي آماري به صورت ماهيانه
33) كنترل و نظارت بر تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادر خدماتي
34) كنترل و نظارت بر نحوه تحويل و انتقال بيمار
35) آشنايي كامل به CPR (احيا)
36) همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها
37) آشنايي و آگاهي كامل از انواع عملهاي جراحي موجود در بخش، ميزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها
38) همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات آموزشي موردنياز
39) شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي كاركنان
40) كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار و پرونده و ترتيب انجام عملهاي جراحي بر حسب اولويت
41) كنترل و نظارت بر نظافت و ضدعفوني دستگاهها و فضاي فيزيكي اتاق عمل وكادر خدمات
42) سنجيدن نيازها و پيش بيني وسايل و داروهاي ضروري
43) نظارت بر washing اتاق عمل
44) نظارت بر عملكرد پرسنل واحد CSR و بررسي و كنترل شستشو و استريليته وسايل ، شستن دستها، نحوه بازكردن وسايل استريل و استفاده صحيح از گان وماسك و ...
45) نظارت بر رعايت نكات لازم در مورد كيسهاي (case) عفوني و كنترل نظافت و ضد عفوني كردن اتاق عمل و وسايل بعد از اتمام عملهاي عفوني
46) نظارت بر تكميل فرم پاتولوژي و ارسال نمونه‌هاي پاتولوژي به آزمايشگاه مربوطه
47) تحويل و تحول داروهاي مخدر در اتاق عمل
48) نظارت و كنترل بر كاركرد صحيح اتوكلاو
49) نظارت وكنترل نحوه packing و پيچيدن وسايل و ستهاي اتاق عمل در واحد CSR
50) آموزش پرسنل شاغل در CSR
51) كنترل نتايج كشتهاي اتاق عمل و اخذ تصميمات لازم در مواردمشكوك
52) آگاهي و آشنايي كامل به عملكرد پرسنل اسكراب و سيركولر
53) برقراري ارتباط حسنه بين تيم جراحي و پرسنل اتاق عمل
54) برقراري ارتباط با پرشكان جراح و مسئولين بخشها جهت تنظيم برنامه اتاق عمل
55)انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/26
تعداد بازدید:
3140
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal