بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
تيم مديريت اجرايي
تيم مديريت اجرايي بيمارستان شهداء لردگان
رياست بيمارستان:دكتر محبوبه روانبخشيان حبيب آبادي
مديريت بيمارستان:عبدالرضا دانيالي
مترون: خداكرم رحيمي
مسئول فني بيمارستان: دكتر محبوبه روانبخشيان حبيب آبادي
مسئول امور مالي:عليشاء حسين پور
كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار:مهرداد محمدي
كارشناس امور بيمارستان و اعتبار بخشي:خانم زهرا مالكي پور
كارگزين:محمد حسني
سوپروايز آموزشي:عزت جمالي
كارشناس بهبود كيفيت :حسين محمودي
مسئول فناوري واطلاعات:رضا دريانوش
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/01
تعداد بازدید:
1581
آدرس : لردگان- ميدان شهرداري- بلوارپرستار- بيمارستان شهداء
كدپستي :8891635133 
دورنگار : 35224440 تلفن : 5-35224442-038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-