بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۷/۶
کارگزینی
 
مسئول واحد کارگزینی:

آقای محمد حسنی
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/01
تعداد بازدید:
1171
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-