مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
معرفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت در واحد

شماره تماس

1

فرزانه لله گاني

كارشناس بهداشت عمومي

كارشناس مسئول خانواده

09131852493

2

نسيبه رفيعي

كارشناس مامايي

كارشناس مادران و ميانسالان

09137021657

3

سوسن قاسمي

كارشناس بهداشت عمومي

كارشناس سالمندان و باروري سالم

09132834061

4

زيبا جعفري

كارشناس بهداشت عمومي

كارشناس سلامت جوانان و مدارس

09133808865

 
 اهم فعاليت هاي جوانان :

1-    نظارت و پايش انجام مراقبت هاي جوانان توسط پزشك و غيرپزشك

2-    نظارت بر ارجاع به موقع جوانان داراي رفتارهاي پر خطر

3-    تجزيه و تحليل برنامه هاي آموزشي و مراقبتي جوانان و نظارت بر برنامه هاي آموزشي جوانان

اهم فعاليت هاي نوجوانان و مدارس :

1-    پايش و نظارت بر نحوه اجراي برنامه مراقبت نوجوانان

2-    استخراج شاخص هاي مراقبت نوجوانان تحت پوشش

3-    برگزاري كميته هاي شهرستاني مدارس مروج سلامت

4-    تكميل چك ليست مميزي خارجي در مدارس

5-    نظارت بر فعاليت ها و آموزشات ارائه شده در مدارس

6-    نظارت بر ثبت صحيح اطلاعات در سامانه يكپارچه دانش آموزان

 

 


 
خانم فرزانه لله گاني: كارشناس مسئول- كارشناس بهداشت خانواده

 
خانم ملك پور:كارشناس تغذيه بهداشت خانواده
 
 خانم فاطمه قاسمي:كارشناس باروري سالم وسالمندان 
 خانم رفيعي:كارشناس سلامت مادران وميانسالان 
 
شرح وظايف سلامت خانواده و جمعيت :

اهداف برنامه باروري سالم

1-افزايش بارداري هاي ارادي ، خواسته و برنامه ريزي شده در راستاي افزايش نرخ باروري كلي به ميزان جايگزيني (1/2).

2-افزايش ميزان رضايتمندي زوجين از زندگي رناشويي به هدف تحكيم و تعالي بنيان خانواده .

3-ارتقاء فرهنگ ازدواج در سنين قانوني .

4-افزايش بهره مندي جمعيت اعم از شهري ، روستايي ، حاشيه نشين و عشاير به مراقبت هاي اوليه باروري سالم / ناباروري .

5-شناسايي 100 % زنان واجد شرايطي كه يكسال از ازدواج آنها گذشته و برنامه اي براي فرزند آوري ندارند .

6-شناسايي 100 % زناني كه فرزند / فرزندان خود را به دنيا آورده اند و عليرغم تمايل به داشتن فرزند بعدي و نبودن شرايط بارداري پر خطر فاصله بين بارداري ها را به بيش از سه سال افزايش داده اند .

7-شناسايي 100 % زناني كه عليرغم تمايل به داشتن فرزند بعدي و عدم وجود شرايط بارداري پر خطر به سالهاي پاياني دوران بارداري سالم (35-18) نزديك شده اند و براي بارداري بعدي برنامه ريزي نكرده اند .

8-شناسايي 100 % خانوارهاي داراي فرزند دو ساله (36-24 ماهه ) و انجام مشاوره فرزند آوري .

9-اجراي برنامه تقويت و تداوم آموزش هاي هنگام ازدواج جهت 100 % زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره .

10-كاهش سقط هاي غير قانوني و غير شرعي.

11-ارتقاء بهبود شاخصهاي مرتبط با سلامت مادران و كودكان با تاكيد بر فرزند آوري سالم .

- برنامه ريزي در جهت اجراي اهداف و خط‌مشي و سياست‌هاي وزارت متبوع كه از طريق مركز بهداشت استان ابلاغ مي گردد

- نظارت بر كميت و كيفيت خدمات ارايه شده در سطوح محيطي در سطح شهرستان

اعتلاي سلامت مادران
- برنامه‌ريزي جهت اعتلاي سلامت مادر، جنين و نوزاد در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان

- برنامه‌ريزي جهت كاهش بار بيماري‌هاي ناشي از بارداري، زايمان و پس از زايمان در مادر و نوزاد

- نظارت بر كميت و كيفيت مراقبت‌هاي دوران بارداري، زايمان و پس از بارداري در سطوح محيطي

- برنامه‌ريزي جهت افزايش درصد زايمان ايمن

- برنامه‌ريزي جهت كاهش عوارض ناشي از بارداري و زايمان در مادران و نوزادان

- برنامه‌ريزي افزايش آگاهي جامعه در زمينه اهميت سلامت مادر- مراقبت دوران بارداري و زايمان ايمن

- بررسي علل مرگ و مير مادران باردار به دليل عوارض بارداري و زايمان در كميته‌هاي استاني و ارائه مداخله مناسب در سطح شهرستان


اعتلاي سلامت نوزادان و كودكان
- ارتقاء سطح سلامت نوزادان و كودكان از طريق افزايش پوشش مراقبت‌هاي بهداشتي نوزادان و كودكان

- اجراي برنامه‌هاي ترويج تغذيه با شير مادر

- اجراي برنامه‌هاي غربالگري استاندارد به منظور شناسايي نوزادان و كودكان سالم در سطح شهرستان

- شناسايي نوزادان و كودكان در معرض خطر و اجراي اقدامات موثر پيشگيرانه در مسير ارتقاء سطح سلامت در سطح شهرستان

- بررسي علل مرگ و مير نوزادان و كودكان در كميته مربوطه و ارائه مداخله مناسب در سطح شهرستان

ارائه خدمات پرستاري و مامايي
- نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي مربوط به بارداري، زايمان، IUD، پاپ اسمير در واحدهاي تسهيلات زايماني و واحدهاي IUD و - پاپ اسمير در سطح شهرستان

- تربيت بهورز- ماما در مناطقي كه دسترسي خانواده جهت زايمان ايمن امكان‌پذير نباشد.از در سطح شهرستان از طريق مركز بهاشت استان

- شناسايي نيازهاي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي موثر و بازآموزي بهورزماما و ماماها شاغل در شهرستان

اعتلاي سلامت سالمندان
- نظارت و ارزشيابي برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت متبوع طبق برنامه اعلام شده مركز بهداشت استان در خصوص ارتقاء سطح سلامت سالمندان

- افزايش توانمندي‌هاي علمي و اجرايي كاركنان بهداشتي در خصوص ارتقاء سطح سلامت سالمندان در سطح شهرستان

- افزايش سطح آگاهي جامعه پيرامون مباحث بهداشت سالمندان در سطح شهرستان

- انجام همكاريهاي درون بخشي وبين بخشي در راستاي سياستهاي كميته ساماندهي امور سالمندان استان

- طراحي و اجراي مداخلات و برنامه هاي بهبود وضعيت سالمندان در سطح شهرستان

اجراي ساير دستورات مقام مافوق
- تحليل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهاي بهداشتي و تعيين نيازها و اولويت‌هاي هر برنامه

- توسعه هماهنگي‌هاي بين بخشي و درون بخشي مرتبط با شرح وظايف

- انجام بررسي‌ها، پژوهش، تحقيقات فني و اجتماعي در زمينه برنامه‌هاي بهداشت خانواده

- تهيه عملكرد و گزارش پيشرفت برنامه‌ها جهت مقام زيربط

- گزارش تنگناها و نارسايي‌هاي موجود در ارتباط با وظايف محوله و پيشنهاد راه حل

- تدريس در دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي كاركنان

- تدريس و مشاركت در كارآموزي و كارورزي دانشجويان ونيروهاي طرحي وجديدالورود معرفي شده از مركز بهداشت استان

           

           

تاریخ به روز رسانی: 1398/10/03
تعداد بازدید: 880
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-