مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۷/۲
معرفی
 

كارشناس مسئول بهداشت مدارس شبكه شهرستان كيار:
شرح وظايف:

 

1 - تدوين برنامه عملياتي ساليانه

2 - اجراي ضوابط ،استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي مركز بهداشت استان

3 - ايجاد هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي

4 - عضويت در كميته ها و كارگروه هاي علمي و فني شبكه بهداشت ودرمان شهرستان

5 - همكاري در انجام تحقيقات كاربردي در زمينه بهداشت

6 - تهيه متون آموزشي مورد نياز بر اساس گروه سني دانش آموزان شهرستان

7 - اجراي برنامه هاي آموزش سلامت در مدارس تحت پوشش شهرستان

8 - انجام معاينات غربالگري و پزشكي دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي ، اول راهنمايي و اول متوسطه شهرستان

9 - ايجاد هماهنگي جهت ارجاع دانش آموزان نيازمند به خدمات تخصصي و فوق تخصصي و پيگيري موارد ارجاع تا حصول نتيجه

10 - اقدامات حمايتي از دانش آموزان بي بضاعت در حد اعتبارات تخصيصي موجود

11 - تهيه و تكميل شناسنامه سلامت جهت تك تك دانش آموزان گروه هدف در سطح شهرستان

12 - انجام واكسيناسيون توام دانش آموزان ورودي پايه اول متوسطه در مناطق شهري و روستايي و عشايري

13 - مشاركت و همكاري در اجراي برنامه هايي همچون آهن ياري در دانش آموزان دختر دبيرستاني ، غربالگري پديكولوزيس در دانش آموزان دختر روستايي، تغذيه با شير در مدارس ابتدايي و راهنمايي ، تغذيه رايگان در مدارس مناطق محروم روستايي ، بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس و ....

14 - نظارت ،كنترل و ارزشيابي مستمر از فعاليت هاي بهداشت مدارس و برنامه هاي در حال اجرا در سطح شهرستان

تاریخ به روز رسانی: 1395/03/09
تعداد بازدید: 3413
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-