مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
اموردارویی
 

معرفي

مسئول انبار دارويي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار:آقاي سعادت پرتو
مسئول امور آزمايشگاههاي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار:خانم بتول متقي
1- معرفي
اداره امور آزمايشگاهها يكي از واحد هاي تابعه معاونت درمان دانشگاه است كه با هدف ايفاي تأسيس آزمايشگاههاي مورد نياز استان ، سازماندهي ، پشتيباني ، نظارت و كنترل كيفي آنها در جهت ارتقاء سلامت جامعه تشكيل گرديده است .

2- چارت سازماني و پرسنلي
اداره امور آزمايشگاهها : از يك واحد اداري يك واحد آزمايشگاهي و يك انبار تجهيزات و مواد مصرفي تشكيل گرديده است .
3- فعاليتها و وظائف
- نظارت بر امور آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي تابعه شبكه شهرستان كيار
- بررسي و ارزيابي اقلام و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز آزمايشگاههاي.تابعه شبكه شهرستان كيار

- تأمين پرسنل و تعيين محل خدمتي پرسنل استخدامي و طرحي .
- كنترل كيفي آزمايشگاههاي مراكز تابعه شبكه شهرستان
- جمع آوري آمار فعاليتهاي آزمايشگاهي .

اداره تجهيزات پزشكي

دارويي:

شرح وظايف

-1- نظارت بر امور داروخانه هاي مراكزشهري وروستايي تابعه شبكه شهرستان- 7- هماهنگي در جابه جايي داروهاي مازاد بر مصرف و تامين نيازهاي دارويي مراكز درماني تابعه (خصوصي و دولتي
-2 رسيدگي به امور دارويي مراكزتابعه 
3- نظارت بر امحاء داروهاي تاريخ گذشته
4-همكاري و هماهنگي با سازمانهاي مرتبط نظير سازمانهاي بيمه گر - بهزيستي و شركتهاي پخش دارو و واحد برون سازماني به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات دارويي
5-ن-ظارت  توزيع دارو . سهميه بندي داروهاي كمياب
24- Recall ( جمع آوري داروهاي تاييد نشده )
25- همكاري در كليه اقداماتي كه منجر به ارتقاء كيفيت خدمات دارويي مي شود
26- جلوگيري از دخالت افراد فاقد صلاحيت در امور مرتبط با دارو
تاریخ به روز رسانی: 1396/11/15
تعداد بازدید: 2980
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-