مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
عملکرد 91

بسمه تعالي

عملكرد 11ماه واحد ستاد گسترش شبكه بهداشت و درمان شهرستان كيار در سال 91

1. اعلام نياز نيروهاي طرحي مورد نياز واحدهاي تابعه به مركز بهداست استان

2. تهيه و تدوين برنامه زمانبندي شده بازديد هاي مديريتي ، كارشناسي به صورت ماهيانه و ارسال به واحدهاي تابعه شهرستان

3. انجام بازديدهاي مديريتي و كارشناسي از مراكز و خانه هاي بهداشت تحت پوشش به تعداد 130 بار

4. انجام سياري پزشك از خانه هاي بهداشت تحت پوشش به تعداد 1193 بار و نظارت پرسنل رده مياني از خانه هاي بهداشت تحت پوشش به تعداد 1430 بار

5. ويزيت و ارائه خدمات بهداشتي درماني به بيمه شدگان روستائي به تعداد 56042 نفر

6. ويزيت و ارائه خدمات بهداشتي درماني به بيمه شدگان ساير دفاتر بيمه به تعداد 82160 نفر

7. ويزيت و ارائه خدمات مامائي به بيمه شدگان روستائي به تعداد 16788 نفر

8. ارجاع بيماران نيازمند به سطوح بالاتر به تعداد 4167 نفر

9. برگزاري كلاسهاي منطقه اي بهورزان به صورت ماهيانه و اجراي سرفصلهاي آموزشي در كلاسهاي مذكور

10. تامين تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز پايگاههاي 115 جاده اي تحت پوشش

11. برگزاري مراسم گراميداشت روز پزشك و روز بهورز با اهداء لوح تبريك و هديه

12. همكاري با كارشناس ناظر اداره كل بيمه سلامت استان به منظور رفع مشكلات و ارتقاء كيفيت خدمات مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده و بيمه روستائي

13. آموزش نيروهاي طرحي و پيام آور جديد الورود به شبكه به تعداد 32 نفر

14. افتتاح خانه هاي بهداشت بره مرده ، موسي آباد ، ايرانچه ، قلعه سليم ، چهراز ، چهارطاق و مركز بهداشتي درماني گهرو

15. كلنگ زني مركز بهداشتي درماني سر تشنيز و خانه هاي بهداشت تشنيز ، خراجي ، گشنيز جان

16. واگذاري مركز بهداشتي درماني شبانه روزي گهرو به بخش خصوصي جهت ارائه خدمات درماني به مردم شهر گهرو و روستا هاي تابعه

17. آموزش نيروهاي دانشجوي اعزامي به شبكه به تعداد 53 نفر
 

تاریخ به روز رسانی: 1392/11/06
تعداد بازدید: 2295
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-