دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۴
مدير گروه

نام: سليمان

 

نام خانوادگي: خيري

مدرك تحصيلي: دكتراي آمار زيستي

رتبه: استاد

گروه: اپيدميولوژي و آمار زيستي

تلفن: 03833333448

فاكس: 03833334678

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده بهداشت، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي

:Email  kheiri.soleiman@gmail.com    kheiri@skums.ac.ir 

وب سايت: http://skums.ac.ir/?sp=kheiri

آدرس :CV healthfaculty.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/healthfaculty/KheiriCVform.pdf

تاریخ به روز رسانی: 1398/03/20
تعداد بازدید: 2877
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-