دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۶/۳۰
مديريت كيفيت آموزش "IEQM"

.IEQM (Iranian Education Quality Management بر اساس مدل كيفيت مالكوم بالدريچ ابزاري براي خودارزيابي دانشگاه هاست كه بازنگري منظم، سيستماتيك و جامع از فعاليتهاي دانشگاه ها را فراهم مي سازد. اين خودارزيابي به دانشگاه ها اجازه مي‌دهد بطور شفاف نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود خود را شناسايي كند و برنامه‌هايي جهت بهبود ابعاد مختلف خود تدوين نمايد. در اين راستا معاونت آموزشي وزارت متبوع ، در قالب طرح ( IEQM) اين برنامه را جهت اجرا به دانشكده هايي از دانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهشتي ، ايران ، مازندران ، اصفهان ، جهرم ، چهارمحال و بختياري ، همدان ، قزوين و تبريز كه داوطلب اجراي اين طرح بوده اند واگذار نموده است.

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در دومين جشنواره ملي شهيد مطهري موفق به كسب فرايند برتر در سطح ملي (مجري: دكتر علي احمدي) در زمينه مذكور گرديد.
اهداف IEQM :
1- رشد و ارتقاي سطح دانشگاه ها در تمامي ابعاد
2- كسب رضايتمندي كليه ذينفعان
3- ايجاد تعادل بين خواسته ها و انتظارات ذينفعان
4- تضمين موفقيت دانشگاه ها در بلند مدت
5- حفظ پويايي دانشگاه ها
6- ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي
مزاياي استقرار: IEQM
1- برخورداري از ديدگاه سيستماتيك و فراگير
2- مديريت مبتني بر فرآيندهاي آموزشي
3- توجه ويژه به نتايج
4- ارزيابي مبتني بر واقعيات
5- مشاركت گسترده كاركنان
6- شناسايي نقاط قوت و ضعف
7- ارائه تصوير واقعي از فعاليتهاي دانشگاه ها
8- تبادل تجارب دروني و بيروني دانشگاه ها با يكديگر
9- استفاده از رويكرد خودارزيابي به منظور تعالي دانشگاه ها
10- جهت دهي كليه منابع دانشگاهي به سمت ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي
اصول اساسي مورد تاكيد در IEQM :
رهبري آينده نگر در موسسات آموزشي ، تعالي مبتني بر توجه به مشتريان موسسات آموزشي ، يادگيري فردي و سازماني در موسسات آموزشي ، ارج نهادن به كاركنان و ذينفعان موسسات آموزشي ، تمركز بر آينده موسسات آموزشي ، مديريت نوآوري در موسسات آموزشي ، مديريت بر مبناي واقعيت در موسسات آموزشي ، تمركز بر نتايج درموسسات آموزشي ، نگاه سيستماتيك در موسسات آموزشي .
معيارهاي اساسي مورد تاكيد در IEQM :
رهبري ، خط مشي و استراتژي ، تمركز بر دانشجويان ، ذينفعان و بازار ، اندازه گيري ، آناليز و مديريت دانش ، تمركز بر نيروهاي كاري ، مديريت فرآيندها ، تمركز بر نتايج. اجراي كامل اين معيار ها منجر به اخذ 1000 امتياز مورد انتظار مدل مديريت كيفيت در محيط اجرا مي گردد.
كاربردهاي IEQM :
1- ابزاري براي خودارزيابي دانشگاه ها به منظور تعيين موقعيت دانشگاه ها در مسير تعالي، كمك به درك فاصله بين اهداف و واقعيتها و ترغيب به يافتن راه حلهاي بهبود
2- مبنايي براي ايجاد زبان و تفكر مشترك در بين دانشگاه ها در تمامي حوزه هاي عملكردي
3- چارچوبي براي درك وضعيت فعلي دانشگاه ها ، حذف دوباره كاريها و تشخيص انحرافات
4- جهت دهي دانشگاه ها به سمت استانداردهاي مديريت آموزش
تاریخ به روز رسانی: 1395/10/06
تعداد بازدید: 4764
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-