دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۴
تاریخچه دفتر توسعه آموزش (EDO)
 

دفتر EDO دانشكده بهداشت

دفتر EDO -Education Development Office دانشكده بهداشت در ارديبهشت 1386 با توجه به سياستها و تصميمات حوزه معاونت آموزشي و طي نامه شماره 539/آ/ب مورخ 9/2/86 در دانشكده تاسيس و آغاز بكار كرد . در ابتداي فعاليت اين دفترمسئول و كارشناس آن تعيين و سپس نسبت به راه اندازي دبيرخانه و تشكيل دفترEDO اقدام گرديد و درادامه ضمن برگزاري جلسات متعددبا گروههاي آموزشي درراستاي سياستگذاري واتخاذ تصميم اقدام نمود . هدف از تاسيس اين دفتر توجه بيشتر ارتقاء كمي و كيفي امر آموزش اساتيد و دانشجويان مي باشد . يكي از وظايف عمده و مهم اين دفتر طراحي و بهبود روشهاي آموزشي ؛ برنامه ريزي و ارزشيابي در گروههاي آموزشي خواهد بود . در يك جمع بندي كلي فعاليتهاي اين دفتر در قالب 5 كميته خلاصه مي گردد .

1)         كميته برنامه ريزي درسي

2)         كميته پژوهش در آموزش

3)         كميته ارزشيابي

4)         كميته آموزش مداوم

5)         كميته دانشجويي

با توجه به خظ مشي مركز EDC در معاونت آموزشي در راستاي چاپ فصلنامه علمي آموزشي اين دفتر نيز نسبت به هماهنگي با كليه اعضاء هيـأت علمي دانشكده در خصوص تهيه مطالب مناسب علمي آموزشي اقدام نموده . از ديگر فعاليتهاي اين دفتر مي توان به :

الف : ايجاد بانك اطلاعاتي از كليه اعضاء هيـأت علمي حاوي CV ، سوابق فعاليتهاي آموزشي پژوهشي ، گواهي شركت اعضاء در همايشها ، كنگره ها ، كارگاههاي آموزشي و ... نام برد .

ب : تهيه بانك سئوالات در هر گروه آموزشي و تشكيل كميته بررسي سئوالات توسط كميته اي متشكل از مسئول دفتر EDO دانشكده ، مدير گروه آموزشي مربوطه و اعضاء هيـأت علمي آن گروه و همچنين ارزشيابي سئوالات هر گروه آموزشي و بررسي سئوالات آزمونهاي چند گزينه اي توسط نرم افزار ارزشيابي آزمونها

ج : جمع آوري طرح درس اعضاء هيـأت علمي در هر گروه آموزشي

د : همكاري در انجام ارزشيابي دروني در هر گروه آموزشي با مدير گروهها

هـ : اجراي ارزشيابي پايان هر نيمسال تحصيلي

و : اطلاع رساني برگزاري فراخوانها ، همايش ها و توزيع بروشورهاي آموزشي و پژوهشي بين اعضاء هيـأت علمي

ز : تكميل برنامه هفتگي و ماهيانه فعاليت اعضاي هيـأت علمي توسط آنان و گرد آوري آنها در دفتر EDO

ح : تشكيل كميته هماهنگي دانشجويي به منظور جلب مشاركت دانشجويان در برخي برنامه ها و فعاليتهاي اين دفتر

تاریخ به روز رسانی: 1394/08/30
تعداد بازدید: 3506
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-