دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
معرفي واحد و اهداف آن

رئيس واحد : دكتر ارسلان خالدي فر
درجه علمي : استاديار
بورد تخصصي قلب و عروق فلوشيپ اكوكارديوگرافي پيشرفته
پست الكترونيك :khaledifara@yahoo.com
 
 اعضاي واحد:
1- شوراي پژوهشي :
 

رديف

نام نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

تخصص

1

دكتر ارسلان خالدي فر

دكتري تخصصي

قلب

2

دكتر الهام هاشمي

دكتري تخصصي

اطفال

3

دكتر مسعود نيك فرجام

دكتري تخصصي

روانپزشكي

4

دكتر حميد روحي

دكتري تخصصي

ريه

5

دكتر سيد محمد كاظم نوربخش

دكتري تخصصي

اطفال

6

دكتر علي مومني

دكتري تخصصي

نفرولوژي

7

دكتر سيد محمد موسوي

دكتري تخصصي

روماتولوژي

8

دكتر شهلا طاهري

دكتري تخصصي

پاتولوژي

9

دكتر سيد كمال صولتي

دكتري تخصصي

روانپزشكي

10

دكتر محمود اخلاقي

دكتري تخصصي

بيهوشي

11

دكتر عباس قاري علويجه

دكتري عمومي

عمومي

12

دكتر سليمان خيري

دكتري تخصصي

آمار و اپيدميولوژي

13

دكتر ابوالفضل خوشدل

دكتري تخصصي

اطفال

14

دكتر بهمن خليلي

دكتري تخصصي

انگل شناسي

15

دكتر مسعود حفيظي

دكتري تخصصي

عفوني

16

دكتر علي حاجي غلامي

دكتري تخصصي

انكولوژي

17

دكتر لعبت جعفرزاده

دكتري تخصصي

زنان و زايمان

18

سجاد بادفر

كارشناسي ارشد

بيوتكنولوژي

 
  2- مشاوران واحد:
دكتر فروزان گنجي
مهندس فاطمه دريس
دكتر محمود مباشري
 
3- كارشناس مسئول واحد:
سجاد بادفر
 پست الكترونيك: badfar.sajad@skums.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1393/08/10
تعداد بازدید:
4189
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-