دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۱
شرح وظايف

·       شرح وظايف

·   مشاوره در زمينه ارسال مقاله به اعضاي هيئت علمي علوم باليني دانشگاه كه خود مقاله مورد نظرشان را ارسال و به چاپ مي رسانند.

1- دريافت مقاله منتج از طرح تحقيقاتي يا پايان نامه به همراه كد طرح و كد اخلاق، از نويسنده اول يا مسئول هيئت علمي كه عضو يكي از گروه هاي علوم باليني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد باشد، به همراه درخواست اوليه، داده هاي آماري، دو داور علمي پيشنهادي و فايل   Endnote  رفرنسهاي مقاله،  بصورت Online از طريق ايميل گروه خدمات پژوهشي

2- داوري ساختاري از نظر انطباق با ويژگيهاي مقاله علمي و بررسي عدم تكراري بودن مقاله طبق نوبت كاري و بر اساس زمان ارسال مقاله به گروه

3- در صورتيكه مقاله از نظر موضوعي تكراري باشد و مدت زمان زيادي از انجام طرح يا پايان نامه گذشته باشد (بيش از4 سال)، اصول ساختاري مقاله نويسي در آن رعايت نشده باشد (به عنوان مثال در مقالاتي كه انتظار مي رود براي مجلات Pubmed , ISI ارسال گردند رفرنسها در اين دو پايگاه نمايه نگردد يا از اعتبار لازم برخوردار نباشد و يا بسيار قديمي باشد)، داده هاي آماري و مشاور آماري مقاله نامشخص باشد، مقاله رد مي گردد و در گروه مورد بررسي قرار نمي گيرد. 

4- ارسال براي كارشناسان پژوهشي گروه، جهت مشاوره به نويسنده مسئول مقاله به منظور ويراستاري و انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله

5- مشاوره در زمينه ارسال مقاله به مجله اختصاصي آن با هماهنگي با نويسنده اول يا مسئول تا 3 مقاله علمي و هر مقاله سه بار، در سال، طبق نوبت كاري (در صورت رد مقاله از مجلات معتبر، مقاله بايستي از نظر علمي و آماري مورد بازنگري قرار گيرد).

6-    دريافت و جمع آوري نظرات داوري مقاله و ارسال و مشاوره در زمينه اصلاح آنها به نويسنده مسئول مقاله

7-    مشاوره در زمينه ارسال نسخه اصلاح شده به مجله مورد نظر

8- دريافت، جمع آوري و نظرات داوري نهايي و مشاوره در زمينه اصلاح موارد خواسته شده با همكاري مداوم نويسنده مسئول مقاله در صورت نياز

9-    ارزيابي و اصلاح نسخه نهايي مقاله جهت چاپ با كمك نويسنده مسئول

10-در صورتيكه چاپ مقاله در مجله مورد نظر منوط به دريافت وجه باشد كليه اقدامات پرداخت هزينه چاپ مقاله بر عهده نويسنده اول يا مسئول مقاله مي باشد.

لازم به ذكر است انجام كليه امور مشاوره اي گروه خدمات پژوهشي به شرط همكاري همه جانبه نويسنده مسئول مقاله مي باشد.

·   برگزاري كارگاههاي توانمند سازي مقاله نويسي، ويراستاري و ارسال مقالات علمي بنا به نياز سنجي هر يك از گروه هاي آموزشي دانشگاه

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/30
تعداد بازدید:
6920
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-